Zakończone postępowania

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

Termomodernizacja stropodachu budynku A i B przy ulicy Marynarki Polskiej 148 w Gdańsku WAG-Z.261.9.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-10-26 15:51
Zakup zestawów bazodanowych dla Oddziałów Wojewódzkich w Rzeszowie, Opolu i Warszawie WAG-Z.261.8.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-09-19 09:58
Zakup zestawów bazodanowych dla Oddziałów Wojewódzkich w Gdańsku, Łodzi i Toruniu WAG-Z.261.7.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-09-19 09:56
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez POW NFZ w Gdańsku i Delegaturze POW NFZ w Słupsku tj: - w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, - w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 69, - w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. WAG-Z.261.5.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-08-03 14:28
Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego WAG-Z.261.1.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-07-12 10:33
Wynajem drukarek wielozadaniowych wraz z kompleksową usługą serwisową WAG-Z.261.3.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-27 15:42

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa