Lista postępowań PZP

Pozycje 1-19 z 19  pokazuj  pozycji

WAG-Z.261.10.2022 Wykonanie przebudowy Punktu Obsługi wraz z wydzieleniem drogi przeciwpożarowej w budynku Delegatury POW NFZ w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-17 2022-11-02 10:00 2022-11-02
WAG-Z.261.9.2022 Termomodernizacja stropodachu budynku A i B przy ulicy Marynarki Polskiej 148 w Gdańsku Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-22 2022-10-07 10:00 2022-11-09
WAG-Z.261.6.2022 Wykonanie przebudowy Punktu Obsługi wraz z wydzieleniem drogi przeciwpożarowej w budynku Delegatury POW NFZ w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-01 2022-09-16 10:00 2022-11-09
WAG-Z.261.8.2022 Zakup zestawów bazodanowych dla Oddziałów Wojewódzkich w Rzeszowie, Opolu i Warszawie Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-03 2022-09-12 10:00 2022-10-03
WAG-Z.261.7.2022 Zakup zestawów bazodanowych dla Oddziałów Wojewódzkich w Gdańsku, Łodzi i Toruniu Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-03 2022-09-12 10:00 2022-10-03
WAG-Z.261.4.2022 Zakup przełączników serwerowych Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-15 2022-07-26 10:00 2022-11-09
WAG-Z.261.5.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez POW NFZ w Gdańsku i Delegaturze POW NFZ w Słupsku tj: - w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, - w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 69, - w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-20 2022-07-21 10:00 2022-09-07
WAG-Z.261.2.2022 Dostawa energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez POW NFZ w Gdańsku i Delegaturze POW NFZ w Słupsku Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-09 2022-05-20 10:00 2022-05-25
WAG-Z.261.1.2022 Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-11 2022-05-12 10:00 --
WAG-Z.261.10.2021 Ochrona mienia i osób w budynkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 i ul. Podwale Staromiejskie 69, w Delegaturze Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Słupsku przy ul.Poniatowskiego 4 oraz dozorowanie parkingów. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-30 2022-01-12 10:00 2022-02-24
WAG-Z.261.8.2021 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-30 2021-12-14 10:00 2022-01-03
WAG-Z.261.7.2021 Utrzymanie czystości w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Gdańsku. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-17 2021-11-30 10:00 2022-01-03
WAG-Z.261.6.2021 Wykonanie przebudowy Punktu Obsługi wraz z wydzieleniem drogi przeciwpożarowej w budynku Delegatury POW NFZ w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-11-08 2021-11-23 10:00 2021-11-23
WAG-Z.261.5.2021 Wykonanie przebudowy Punktu Obsługi wraz z wydzieleniem drogi przeciwpożarowej w budynku Delegatury POW NFZ w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-07 2021-10-22 10:00 2021-10-29
WAG-Z.261.4.2021 Modernizacja oraz zmiana aranżacji sali konferencyjnej w budynku przy ul. Marynarki Polskiej 148. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-14 2021-09-29 10:00 2021-10-29
WAG-Z.261.3.2021 Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-03 2021-09-17 10:00 2021-11-22
WAG-Z.261.2.2021 Prace remontowe na III p. w budynku „A” Pomorskiego OW NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-16 2021-07-01 10:00 2021-08-03
WAG-Z.261.1.2021 Zakup dwóch sztuk macierzy i przełączników FC Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-14 2021-07-14 10:00 2021-09-29
WAG-Z.261.3.2020 Wynajem drukarek wielozadaniowych wraz z kompleksową usługą serwisową Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-27 2021-01-05 10:00 2021-02-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa